zondag 19 november 2017
14:00 uur

Kerkdienst zondag 19 november 2017 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. M.J. Koppe, Dokkum
Organist:Tim van der Weide
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk, eigen middelen
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris