zondag 18 maart 2018
09:30 uur

Kerkdienst zondag 18 maart 2018 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Kand. H.J. v.d. Wal, Groningen
Organist:Jelte Cuperus
Liturgie
Lied voor de dienst Evangelische Liedbundel 425
Welkom en mededelingen
Intochtslied : Psalm 93, vers 1 en 2
Stil Gebed, Votum
We zingen: Psalm 93, vers 3 en 4
Lezing van de Wet Exodus 20
We zingen: Evangelische Liedbundel 479
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting van de Heilige Geest
We lezen: Johannes 12:20–36
We zingen: Psalm 51, vers 5 en 6
Preek .
We zingen: Gezang 173, vers 1 en 4
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotlied Gezang 182, vers 1 en 6
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Geen kinderarbeid

40-Dagentijd: Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India Ouders kiezen voor onderwijs
In Tirupur een industriestad in Zuid-India, werken maar liefst één miljoen mensen in de textielindustrie. Veen textielarbeiders zijn afkomstig uit andere delen van India. Eenmaal in de stad aangekomen, moeten hun kinderen bijdragen aan het gezinsinkomen waardoor ze niet naar school kunnen. Hoewel kinderarbeid verboden is in India, werken duizenden kinderen onder slechte omstandigheden in textielfabrieken. De organisatie SAVE spoort deze kwetsbare kinderen op. Als SAVE-medewerkers zien dat een kind aan het werk is, lichten ze de autoriteiten in. Deze halen het kind daar weg en nemen juridische stappen tegen de eigenaar. Vervolgens zoekt SAVE samen met de ouders naar mogelijkheden om het kind naar school te laten gaan. Collecteer mee zodat ouders hun kinderen naar school kunnen laten gaan in plaats van naar de fabriek.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds