zondag 18 juni 2017
09:30 uur

Kerkdienst zondag 18 juni 2017 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. E. van der Veer, Ferwert
Organist:Johanna van der Weide
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconie, KIA Diaconaat zomer
Tweede collecte: Kerk, eigen middelen
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris