zondag 17 september 2017
14:00 uur

Kerkdienst zondag 17 september 2017 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. M.J. Koppe, Dokkum
Organist:Tim van der Weide
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Jeugd, JOP september
Tweede collecte: Kerk, Vredesweek
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris