zondag 5 mei 2019
14:00 uur

Kerkdienst zondag 5 mei 2019 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Mw. M. Folbert, Ternaard
Organist:Tim van der Weide
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: KIA collecte Noodhulp mei
Tweede collecte: Kerk, eigen middelen
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris