zondag 17 februari 2019
14:00 uur

Kerkdienst zondag 17 februari 2019 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Jelte Cuperus
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 374
Intochtslied Ps. 148 : 1, 3 en 4
Stil gebed , Votum en groet
We zingen: Psalm 8 : 1, 2 en 3
Gebed
We lezen: Psalm 8
We zingen: Psalm 8 : 4, 5 en 6
We lezen: Rom.8:19-22
We zingen: Elb 403
Preek .
We zingen: Elb 156
Dankgebed en voorbeden
Lezing van de Geloofsbelijdenis .
We zingen: Psalm 98 : 3 en 4
Collecte
slotlied : Elb 161
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Droogte overleven in Ethiopië (Noodhulp)

Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. Samen met lokale Ethiopische partners helpt Kerk in Actie boerengezinnen om ook in extreme tijden te overleven. Ze leren bv. over irrigatie, krijgen zaden die goed tegen droogte kunnen, leggen waterbronnen aan en worden gestimuleerd geld te verdienen met kleine handeltjes in bv. zeep of snacks.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk