zondag 17 december 2017
09:30 uur

Kerkdienst zondag 17 december 2017 9:30 uur

Thema: Derde Advent

Informatie

Voorganger:Ds. H.F. de Vries, Ternaard
Organist:Tim van der Weide
Thema:Derde Advent
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconaal doel
Tweede collecte: Kerk, eigen middelen
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris