zondag 15 januari
09:30 uur

Kerkdienst zondag 15 januari 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Mw. J. Bloem-Visser, Broeksterwâld
Organist:Foeke Wiegersma
LivestreamDienst terugkijken
Bekijk op Youtube
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Collecte kerk in actie

Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn toegerust. De Protestantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-protestantse-kerk-goed-toegerust-aan-de-slag/

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-overstromingen-pakistan/

https://youtu.be/BjVvlGVNzwI

Uitganscollecte: Uitgangscollecte