zaterdag 24 december 2022
21:00 uur
Vanwege een ' webbug' wordt abusievelijk de 'zaterdagse' kerstnachtdienst als zondagse dienst aangegeven! Excuses voor de overlast!

Kerstnachtdienst

Thema: Houd moed - Heb lief

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:m.m.v. De Bliid Boadskip Sjongers en brassband Ere zij God
Thema:Houd moed - Heb lief
Mededeling:Vanwege een ' webbug' wordt abusievelijk de 'zaterdagse' kerstnachtdienst als zondagse dienst aangegeven! Excuses voor de overlast!
LivestreamDienst terugkijken
Bekijk op Youtube
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Collecte kerk in actie 2022 Werelddiaconaat

Collecte 24 december (22119)
Elk kind verdient een jeugd zonder zorgen. Gelijk te zijn, aan vriendjes of vriendinnetjes. Ook een fiets, eens nieuwe kleren. Eindelijk een dagje uit, een nieuw dekbed of tóch een cadeautje van de Sint. Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. We helpen ze, onvoorwaardelijk. Zodat ook zij erbij horen en gelijke kansen krijgen voor de toekomst. Net als ieder ander kind.

https://kinderhulp.nl/wat-wij-doen/geefzewarmte/