zondag 23 oktober 2022
10:00 uur
Live uitzending Omrop Fryslân - kerkgangers dienen uiterlijk om 09.40 uur aanwezig te zijn! Geen eigen livestream beschikbaar!

Kerkdienst zondag 23 oktober 2022 10:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes, Balk
Organist:Foeke Wiegersma en met medewerking van trompettist Eddy Huizenga
Mededeling:Live uitzending Omrop Fryslân - kerkgangers dienen uiterlijk om 09.40 uur aanwezig te zijn! Geen eigen livestream beschikbaar!
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Collecte Kerk in Actie