zondag 23 oktober 2022
14:00 uur

Kerkdienst zondag 23 oktober 2022 14:00 uur

Thema: Samen

Informatie

Voorganger:Ds. P. Hulshof, Jubbega
Thema:Samen
LivestreamDienst terugkijken
Bekijk op Youtube
Liturgie
We zingen: NLB 150: 1 en 2
Welkomstwoord
We zingen: ELB 218: 1,2
Stilte en bemoediging
We zingen: ELB 218: 3
Gebed
We zingen: ELB 213: 1,2,3,4
Kindermoment
We lezen: Exodus 17: 8-16
We zingen: ELB 212: 1,2
Overdenking : Samen
We zingen: NLB 657: 1,2,4
Geloofsbelijdenis
We zingen: NLB 868: 2,5
Gebed– Stilte – Onze Vader
We zingen: NLB 425
Zegen
Collecte
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Collecte Kerk in Actie