zondag 15 november 2020
09:30 uur
Heilig Avondmaal

Kerkdienst zondag 15 november 2020 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Foeke Wiegersma
Mededeling:Heilig Avondmaal
Bijlagen
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Bij de uitgang is er een collecte