zondag 15 november 2020
14:00 uur
Nabetrachting Heilig Avondmaal

Kerkdienst zondag 15 november 2020 14:00 uur

Informatie

Voorganger:G.J. Otter
Organist:Anja van der Veen
Mededeling:Nabetrachting Heilig Avondmaal
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Uitganscollecte: Bij de uitgang is er een collecte